KONFERENCE INFORMAL

Fakulta sociálních studií Ostravská Univerzita a Advey services s.r.o. pořádají:

KONFERENCI K MEZINÁRODNÍMU

DNI RODINY

Rodina a neformální péče v ČR
Odborná konference 15.5.2017  k příležitosti mezinárodního Dne rodiny.

 místo konání :  VĚDECKOTECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA

KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI V HLAVNÍ BUDOVĚ PIANO

Odborným garantem konference je Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D., Fakulta sociálních studií OU.

Záměrem konference je představit mezioborová témata neformální péče v rodinách a zahájit debatu nad aktuálními otázkami neformální péče o lidi s dlouhodobým onemocněním v České republice. Program konference sestává z přednášek zaměřených:

  • Legislativní otázky neformální péče
  • Péče rodiny o seniory se syndromem demence
  • Podpora rodin s dlouhodobě nemocným a umírajícím
  • Podpora rodin s dlouhodobě nemocným dítětem
  • Zátěž a podpora neformálních pečujících

Přednášky budou doplněny o praktické workshopy prezentující příklady dobré praxe či prezentace projektů v rámci vybraných témat.

Účastníkům konference bude vystaven certifikát o účasti na odborné konferenci o rozsahu 6ti hodin.

Sponzoři a podporovatelé

  • Statutární město OSTRAVA !!!
  • Fakulta sociálních studií Ostravské Univerzity
  • Moravskoslezský kraj
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí