Harmonogram

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM KONFERENCE INFORMAL !!!

15.5. 2017 OSTRAVA

 

Přednáškový sál:

8:30 – 9:00      Prezence

 

9:00 – 9:15      Systémy podpory neformálních pečujících, úvodní slovo

                        Odborný garant konference: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

(fakulta sociálních studií OU)

 

9:15 – 9:30      Činnost města ve prospěch rodin, návrh Koncepce rodinné politiky města Ostrava

Úvodní slovo zástupce Statutárního města Ostrava: Mgr. Michal Mariánek,

Náměstek primátora

                       

I.BLOK  Legislativní otázky neformální péče

9.30 – 10:00    Strategie rozvoje sociálních služeb do roku 2025

                        přednášející: Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová, MPSV

 

10:00 – 10:30  NOZ: Svépravnost                             

přednášející: Mgr. Kateřina Cilečková (fakulta sociálních studií OU)

 

DISKUZE

10:40 – 11:00  Coffee break

                       

II.BLOK Podpora neformální péče

11:00 – 11:30  Význam obcí pro ucelenou zdravotně sociální domácí podporu nemocných lidí  pečujících rodin

                        přednášející: Mudr. Zdeněk Kalvach, gerontolog, internista

 

11:30 – 12:00  Koncepce psychiatrické péče v České republice

přednášející: MUDr. Michael Samson, primář psychiatrického odd. (nemocnice s poliklinikou Havířov)

 

12:00 – 12:30  Role lékaře v podpoře pečujících

                        přednášející: MUDr. Regina Slámová, lékařka (Hospic sv. Alžběty v Brně)

 

DISKUZE

12:00 – 13:00  Občerstvení

                                  

III.BLOK Podpora rodin s dlouhodobě nemocnými

13:00 -13:30   Pocity, problémy a potřeby sourozenců nevyléčitelně nemocných dětí   

přednášející: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. (Lékařská fakulta OU, Mobilní hospic Ondrášek)

 

13:30 – 14:00  Využití svépomocných skupin pro podporu klientů po úmrtí blízkého člověka           přednášející: Doc., PhDr. Mgr. Radka Bužgová, Ph.D., (Lékařská fakulta OU, Mobilní hospic Ondrášek)                 

 

14:00 – 14:30  Syndrom vyhoření u neformálních pečujících                     

přednášející: Mgr. Hana Lukšová, Ph.D. (fakulta sociálních studií OU, Fakultní nemocnice Ostrava)

 

14:30 – 15:00  Diskuse s účastníky konference na téma mezioborová spolupráce při podpoře rodinných pečujících – zkušenosti a praxe

moderuje: Mgr. Iva Kuzniková, Ph.D. (fakulta sociálních studií OU) s vlastní zkušeností s neformální péčí

 

WORKSHOPY

Sál I.

13:00 – 13:55  Projekt Diakoie ČCE „Pečuj doma“

Garant: Veronika Janošková (Diakonie ČCE)

 

14:00 – 14:55  Canisterapie v domácí péči

                        Garant: Monika Olbrechtová (Podané ruce, z. s.)

Sál II.

13:00 – 13:55  „Pečující osoba, aneb kdo je tady vlastně profesionál?“

                        Garant: Bc. Marta Machová, lektorka (Česká alzheimerovská společnost)

 

14:00 – 14:55  Komunikace v sociální práci s rodinami dlouhodobě nemocných dětí

Garant:  Mgr. Veronika Duračková, sociální pracovnice (Mobilní hospic Ondrášek)

 

15:00               Ukončení konference