Registrace

Pro přihlášení ke konferenci prosím vyplňte pozvánku, kterou najdete v harmonogramu konference, oskenujte a pošlete na e-mailovou adresu.